Huisregels

Wij doen ons uiterste best om uw bezoek aan onze praktijk zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Wij leggen u hieronder graag onze huisregels uit. Door onze praktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels.

Afspraken

Behandeling op afspraak

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of geannuleerd, dus NIET per e-mail.

Van maandag t/m donderdag tussen 08:00 en 14:00 zijn wij telefonisch bereikbaar voor het maken of wijzigen van een afspraak op telefoonnummer 0180-511459.

Van maandag t/m donderdag tussen 14:00 en 17:00 én op vrijdag 08.00-12.00 belt u voor spoedige vragen en opmerkingen op telefoonnummer 06-58918906. Het afzeggen van uw afspraak voor de volgende werkdag geldt ook als spoedige opmerking!

Wachttijd / kom op tijd

Wij doen ons best om wachttijden te voorkomen, soms is een wachttijd echter onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij een spoedgeval. Indien sprake is van wachttijd, dan wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld. Wachttijd is niet op de tandarts te verhalen.

U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door vijf minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Wijzigen van een afspraak

Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren, binnen onze werktijden, aan ons weten. Wij kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak. Bij ziekte verzoeken wij u om aan het begin van de dag, om 8:00 uur, uw afspraak af te zeggen.

Het niet nakomen van een afspraak

Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij brengen in dat geval 1 (één) Euro in rekening per gereserveerde minuut. Achteraf hierover in gesprek gaan is niet mogelijk.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Tanden poetsen voor uw afspraak

Wij stellen het zeer op prijs indien u uw tanden poetst voordat u naar uw afspraak bij onze praktijk komt.

Was u niet in de gelegenheid uw tanden te poetsen? Geen probleem! U kunt dan bij de receptie een tandenborstel vragen zodat u bij ons in de praktijk uw tanden kunt poetsen.

 

Spoedgevallen en/of pijnklachten

Tijdens openingstijden

Wanneer u tijdens de openingsuren van onze praktijk ’s ochtends om 08.00 uur belt naar 0180-511459 met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.

Bij het plannen van spoedbehandelingen kunnen wij niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Buiten openingstijden

De avond- en weekenddienst zijn uitsluitend bestemd voor dringende en spoedeisende hulp buiten de openingsuren van onze praktijk.

Buiten normale praktijkuren, kunt u voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, terecht bij de dienstdoende tandarts van de avond- en weekenddienst, Project Smile. Het telefoonnummer is 06-34114033.

Avonddienst: Maandag t/m donderdag vanaf 17.00 uur tot 08.00u.

Weekenddienst: Vrijdag vanaf 17.00u (indien de praktijk op vrijdag is gesloten , dan de gehele dag)/ zaterdag / zon- en feestdagen.

Wanneer u van de spoedgevallendienst gebruik maakt, dient u uw legitimatie en verzekeringspapieren mee te nemen. Houdt u tevens rekening met directe betaling per pin.

 

In onze praktijk 

Binnen onze praktijk hanteren wij verder nog de volgende regels:

  • Roken in de praktijk is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u dit niet direct voor de entree te doen
  • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ of ‘uit’ te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste. Wilt u een foto, film of geluidsopname maken in onze praktijk? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
  • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
  • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Betalingen

Op alle behandelingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing.

De verwerking van onze nota’s hebben wij uitbesteed aan ‘Anders’ www.mijnandersnota.nl.  Dit bedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van ‘Anders’. Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van ‘Anders’.

Betaling dient binnen 30 dagen te geschieden. Bij het niet voldoen van de nota binnen de gestelde termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

Doorgeven van wijzigingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in relevante gegevens zoals woonadres, e-mailadres, (aanvullende) zorgverzekering, telefoonnummer.

Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik.

Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dan dient u dit verzoek schriftelijk of per mail in te dienen.

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken. U kunt hierover een mail sturen naar info@mondzorgaandelek.nl.

Daarnaast waarderen wij uw beoordeling over onze geleverde zorg op de website www.zorgkaartnederland.nl.